Försäljning och marknadsföring

Försäljningskanalerna är fler än någonsin och de används i väldigt stor utsträckning av privatpersoner och företagare jorden över. Det finns global handel, lokal handel, regional handel och näthandel. Om man vill jobba med försäljning finns det en mängd sätt att göra det på, men det finns också fler fallgropar. Just handel online har ju fördelen att man ofta behöver enbart en lagerlokal, men ingen faktiskt butik eller ett showroom.

Det tycks som att marknadsföring också är något som har förändrats och utvecklats enormt de senaste tjugo åren. Eftersom att det finns så otroligt många marknadsföringskanaler både on och offline kan man verkligen nå ut till just sin egen målgrupp med just det budskap man själv vill. Informationssamhället är helt enkelt tätare än någonsin, och frågan är hur långt det är kvar till dess att reklamen och marknadsföring är så intensiv att det nästan inte går att göra sin röst hörd i alla konsumtionsuppmaningar längre.

Det gäller därför att hitta nya sätt att nå folket, och där krävs kreativitet och teknikkunskap i rätt kombination. Kanske är det tystnader och mellanrum man ska laborera med, eller kanske behöver man skapa en helt ny marknadsföringsform som inte har varit möjlig innan den stora informationsteknologins genombrott?