Extern eller intern försäljning?

Det är många som väljer att låta ett externt företag sköta försäljningen av den produkt man försörjer sig på att distribuera. Men faktum är att det ofta finns en hel del att vinna på att bygga upp en försäljningsavdelning på företaget.

Dels får man en annan översikt på vad som faktiskt kommuniceras till kunden från företaget och dels kan man lättare administrera hur mycket ens säljare, när och kanske viktigast: vilka det är. Att själv ha sista hand vid rekryteringsprocessen är en ganska viktig sak ifall man vill känna att man har ett fullgott inflytande över sitt företag.
Extern hjälp har givetvis också sina fördelar, men såvida man inte har absoluta skäl att lita blind på det företag man då har hjälp av, kan det ändå vara praktiskt att ha åtminstone en del av försäljningen under företagets egna vingar. Företagsinfo är ju något som framför allt innehas av ägare och personal, inte externa resurser.

Det här är förstås något som man måste känna av själv, och anpassa efter företagets utveckling i stort. Men underskatta inte era egna förmågor att handha försäljningen!