Glad personal vinner i längden

När man har ett företag finns alltid frågan om hur man ska jobba med sin personal. Ska man för det första anställa sin egen eller ska man rekrytera? Ska man anlita bemanning vid arbetstoppar eller anställa folk på som timmisar? Hur får man sin personal att trivas och ökar glad personal effektiviteten?

affärskollegor möteDet är många frågor som måste besvaras och vad är bäst vet nog bara du själv, som känner dig företag bäst. Vill du ha hjälp med rekrytering av säljare kan du i alla fall finna det, enkelt dessutom.

Men hur mår personalen du har på arbetsplatsen? Det är en av de viktigaste frågorna i hela det här, och ett arbete som aldrig slutar. På Sveriges Radio kan en läsa mer om just detta. Det är nämligen så att intresset för HR (Human Resources) har ökat markant de senaste åren, och allt fler utbildar sig till så kallade personalvetare. Kanske är det också så att de mänskliga frågorna blivit allt viktigare när vi lever i en värld som tycks ha blivit väldigt mycket mer orolig. Personalvetenskap och personalfrågor handlar om allt från kompetensutveckling, psykologi, arbetsrätt till företagskultur och trivseln på den fysiska arbetsplatsen, såväl som den psykiska sfären. För visst är det så att ju bättre personalen mår desto bättre mår också kunderna och då går även lönsamheten upp. Allt fler företag blir medvetna om detta och jobbar med detta aktivt, inte minst för att locka till sig de allra bästa och hålla dessa kvar – nöjda.

Glada medarbetare ger högre produktivitet

I tidningen Chef kan en även få ta del av faktan att glada personer också är mer produktiva i sitt arbete, det blir alltså win – win. Detta är enligt en ny studie som forskare tagit fram, där det står vetenskapligt bevisat att det finns en tydlig koppling mellan glädje och effektivitet. Det svåra att lista ut hur mycket man ska lägga på trivselfaktorer för att kunna räkna hem investeringen.