Sämre arbetsmiljö i kontorslandskap

Att arbeta i ett öppet kontorslandskap kan vara påfrestande på hälsan och leder oftare till sjukskrivning än andra kontorstyper. Ändå så sitter de flesta svenska företag i dag i öppna kontorslandskap. Med lite ansträngning kan man dock förbättra arbetsmiljön även i dessa kontor.

kontor-arbeide

De flesta av oss arbetar i dag i så kallade öppna kontorslandskap men dessa leder faktiskt till högre sjukfrånvaro. Undersökningar visar nämligen risken för att arbetstagare i kontorslandskap tar sjukledigt är väldigt mycket högre än om de jobbar i sina egna rum. Både en svensk och en dansk studie har kommit fram till detta resultat. Risken var inte bara förhöjd, utan till och med dubbelt så stor att de i kontorslandskap åkte på sjukdomar som ledde till sjukfrånvaro. En anledning som det skrivs om här till varför många i kontorslandskap blir sjukskrivna är bullernivån. Men även psykosociala faktorer som att ständigt bli störd och det faktum att bakterier sprids lättare, gör att fler som sitter i kontorslandskap sjukskrivs.

Finns förbättringar att göra

Med tanke på att de flesta företag bara har råd med att sitta i kontorslandskap och tycker att det är smidigast, gäller det verkligen att man satsar lite på att göra kontoret trivsamt, även om kontorstypen är den sämsta möjliga. För att göra något åt den höga ljudnivån som kan uppstå i kontorslandskap kan man exempelvis investera i kontorsmaterial som skärmar, bullerdämpare och textilier som även de kan dämpa ljudet. Sedan kan man även se till att skapa regler för telefonsamtal för att göra störningsrisken mindre. Exempelvis kan man ha speciella telefontider eller sätta de som pratar mycket i telefon i ett separat rum. Ser man till att minska buller och andra störningar kan trivseln öka markant. På Arbetarskydd.se kan man läsa att ett företag lyckades minska bullret med ljuddämpare i taket kombinerat med bullerdämpande skärmar.

Bättre psykisk arbetsmiljökontor-arbetsplats-dator

Förutom att man måste göra en del förbättringar i den fysiska arbetsmiljön
när man sitter i landskap, behöver man även investera i den psykiska arbetsmiljön. På Prevent kan man läsa att konflikter på arbetsplatsen leder till medarbetare som är stressade och rädda. Dessutom kan det även leda till missförstånd och för att alla ska må bra och känna sig trygga på arbetsplatsen måste arbetsgivaren ta en del ansvar. Men självklart är det inte bara chefen som kan göra något för att förbättra den psykiska arbetsmiljön. Som medarbetare kan man göra en hel del. Här kommer några exempel:

  • Slopa allt skitsnack. Om man istället för att skitsnacka visar uppskattning för kollegorna genom beröm och goda råd leder detta till bra stämning.
  • Sluta klaga. Det är alltid bättre att tala om vad man vil ha än vad man inte vill ha. Då skapar man en avväpnande stämning och tvingar inte någon att försvara sig.
  • Säga ifrån om man blir orättvist behandlad. Genom att prata om sina bekymmer mår man alltid bättre i slutändan, även om det kan kännas jobbigt till en början.
  • Ha roligt. Kopplar man på humorn i alla lägen blir man mer kreativ och risken för stress och utbrändhet minskar.