Vikten av bilden

Bilden är den första läsaren upptäcker när den exempelvis ska läsa en löpsedel eller en sida i tidningen. Bilden är den första information läsaren fångar upp. Bildvisning har också blivit allt vanligare att använda i olika sammanhang, på seminarier, föreläsningar, under redovisningen i skolan med mera. Bildvisning kan även användas på hemsidor för att lyfta fram ett speciellt meddelande eller nyhet och få besökaren att vilja stanna på sidan för att läsa vidare. Bilder är ett effektivt sätt att förmedla sitt budskap på och det går även att använda ett bildspel på ett roligt vis. Det är kul att använda bildspel på födelsedagar till exempel. Den som fyller år kan på ett enkelt och roligt sätt uppleva gamla minnen under ett bildspel.

Under valrörelsen har bilder i olika serier använts för att locka väljare. Det är oftast bara en mening eller ett slagord på skyltar & dekaler eftersom det är själva bilden som läsaren först ser. Om man ser ett stort porträtt på Mona, är det ju självklart att man ser henne först och för blicken sedan ned mot texten. Dessa bilder som framställts likt ett bildspel på olika ställen i Sverige och har varit svåra att undgå, och har utan tvekan väckt uppmärksamhet bland väljarna.