Viktigt med bra reklam

Marknadsföring och reklam är oerhört viktigt för i princip alla företag. Men när man gör reklam måste man ha i åtanke att den inte får väcka anstöt eller vara vilseledande. Lyckas man med sin marknadsföring det stärka varumärket.

4309087-hotorget-tunnelbanan-1

Tallink Silja har nu fällts av Reklamombudsmannen för sexistisk reklam, rapporterar Dagens Nyheter. Ett reklamblad har lagts ut i hytterna på företagets färjor med en bild på en kvinna iklädd en topp som är väldigt urringad. Denna bild anses vara könsdiskriminerande och Tallink Silja fälls för att kvinnan ”framställs som ett rent sexobjekt”. Dessutom skriver de att kvinnan i reklambladet saknar koppling till de erbjudanden som marknadsförs och att detta är kränkande för kvinnor i allmänhet. Anmälan till RO lämnades in av Sveriges Kvinnolobby.

Bra reklam stärker varumärket

När man gör reklam för sitt företag gäller det alltså att tänka efter både en och två gånger innan man ger ut eller publicerar något. Handlar det dock endast om reklam i form av företagets logotyp, brukar det gå lättare. Faktum är att detta marknadsföringssätt både är billigt och effektivt. Profilkläder och liknande reklam med företagets logotyp på, kan man beställa från T&S Reklam. Genom att folk får se företagets logotyp ofta och man skapar en igenkänning för företaget, bygger man upp varumärket. Har man ett starkt varumärke kan man tjäna stora pengar och de företag som har starkast varumärke brukar oftast vara de som är mest framgångsrika. Läs mer.

Reklam får inte vara vilseledande

Vid framställning av reklam bör man inte bara tänka på att den inte ska väcka anstöt. Det är även viktigt att man har i åtanke att reklam inte får vara vilseledande. På Verksamt.se kan man läsa om marknadsföringslagen som fastställer detta.

”Marknadsföring får inte vara vilseledande. Med vilseledande menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats.”